Ved at klikke på nedenstående link kan du nemt finde frem til fysioterapeuter i Region Midt.

Sundhed.dk

Alle henvisninger sendes elektronisk. Dvs. du skal blot selv kontakte behandleren og oplyse dit cpr.nr.

Det er vigtigt, at du vælger en psykolog med tilskud fra sygesikringen, fordi du er henvist på baggrund af nedenstående kriterier:

Hvem kan få tilskud til psykologhjælp?

Når særlige vilkår foreligger, er der mulighed for at få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge. Ifølge overenskomsten mellem Sygesikringens forhandlingsudvalg og Dansk Psykolog Forening har følgende personkreds mulighed for at få tilskud til psykologbehandling (jvf. Overenskomst om psykologhjælp):

røveri-, volds- og voldtægtsofre

personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

trafik- og ulykkesofre

pårørende til alvorligt psykisk syge personer

personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

pårørende ved dødsfald

personer, der har forsøgt selvmord

kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år

 

Tilskud til psykologhjælp er normalt betinget af:

at klienten har skriftlig henvisning fra alment praktiserende læge eller vagtlæge

at henvisningen til psykologhjælp ikke er udstedt senere end 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Tidsbegrænsningen gælder dog ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller ved depression.

at psykologen er tilknyttet sygesikringen – dvs. psykologen har gennemgået en klinisk efteruddannelse og er offentligt autoriseret

 • Selvbetjening

  Gå til klinikkens ePortal for online tidsbestilling, receptfornyelse og e-konsultation.
  Log på selvbetjeningen
 • Kontakt klinikken

  Østervold 20, 4. sal
  8900 Randers C
  Tlf. 86 41 79 00
  Fax 73 11 57 18
  Find vej
 • Åbningstider

  • Telefonkonsultation
   8.00 - 9.00
  • Tidsbestilling
   9.00 - 12.00 / 13.00 - 14.00
   Fredag til kl 12.00
  • Aftenkonsultation
   Torsdag 15.00 - 16.15